abc灭火器又叫单选] ABC类干粉灭火器又称为()干粉

  手提式干粉灭火器不能扑救()初期火灾。 (A)气体。 (B)带电设备。 (C)液体。 (D)金属。 手提式泡沫灭火器主要用于扑救()初期火灾,也可扑救固体初期火灾。 (A)气体。 (B)带电设备。 (C)液体。 (D)金属。 下列手术硬膜外穿刺点哪个不当 髋关节置换术L1-2。 阑尾切除T11-12。 输尿管中下段切开取石术T8-9。 乳房切除术T4-5。 降结肠肿瘤切除术L1-2。 关于集合管的叙述,正确的是 重吸收滤液中50%的水。 含有致密斑。 其小管液的渗透压变化很大。 是血管升压素作用的主要部位。灭火器覆盖面积 无尿浓缩功能。 降低ICP的措施有 脱水利尿。 类固醇的应用。 过度通气。 高压氧治疗。abc干粉不能扑灭什么 脑血管收缩药的应用。 ABC类干粉灭火器又称为()干粉灭火器。